Zanemarujući nastavu materinskoga jezika zanemarujemo jednu od najvažnijih nastavnih aktivnosti. Nemojte misliti da pretjerujem kad kažem da se preko dobre nastave materinskoga jezika postaje i dobar fizičar i dobar kemičar i dobar povjesničar, a ne samo možda dobar literat.

——

Lj. Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, 1965.


 • Dubrovačke slike s izložbe

  Pogled na dubrovački postav

 • O dubrovačkoj izložbi na Drugom programu Hrvatskog radija

  8. autorice su povodom izložbe uživo gostovale na Drugom programu Hrvatskoga radija, u izravnom uključivanju iz Dubrovnika.

 • Predavanje o hrvatskom jeziku u školi

  Na 50. seminaru za strane slaviste Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje održale su u Dubrovniku predavanje „Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta“. Više o predavanju može se pročitati u Seminarskom dnevniku: https://zagrebacka-slavisticka-skola.com/article.php?id=2699&naslov=hrvatski-jezik-povijest-i-uloge-nastavnog-predmeta.

 • Otvorena je izložba Predmet: Hrvatski u Dubrovniku!

  U dubrovačkom Etnografskom muzeju kao dio programa jubilarnog 50. seminara Zagrebačke slavističke škole postavljena je izložba Predmet: Hrvatski. Izložba se bavi različitim aspektima nastave hrvatskoga kao materinskog jezika, osvjetljujući njegovu vanjsku i unutarnju povijest. Prikazani su i različiti segmenti života nastavnoga predmeta u hrvatskim školama, od njegova uvođenja do najnovije reforme, zakoni, školski dokumenti,…

 • O izložbi i projektu na Libertas Televiziji

  Na dubrovačkoj televiziji Libertas TV uoči otvaranja emitiran je prilog o izložbi. Dostupan je na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=3031z3c4TFo.

 • Dubrovački muzeji o izložbi Predmet: Hrvatski

 • Vremenska crta

  U sklopu priprema za gostovanje izložbe u Dubrovniku i dubrovački postav, digitalni izložbeni sadržaji dopunjeni su vremenskom crtom o Hrvatskom jeziku. O tome kako je tekao razvoj nastavnog predmeta vidi na poveznici: https://www.predmet-hrvatski.com/o-hrvatskom/