Zanemarujući nastavu materinskoga jezika zanemarujemo jednu od najvažnijih nastavnih aktivnosti. Nemojte misliti da pretjerujem kad kažem da se preko dobre nastave materinskoga jezika postaje i dobar fizičar i dobar kemičar i dobar povjesničar, a ne samo možda dobar literat.

——

Lj. Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, 1965.


 • Hrvatski u školi u programskim materijalima Škole

  Najava predavanja i izložbe u programskim materijalima 50. seminara Zagrebačke slavističke škole (str. 23–24) dostupna je na poveznici: https://zagrebacka-slavisticka-skola.com/upload/knjizice/50-seminar.pdf.

 • Najava dubrovačke izložbe

 • O skupu u Vijencu

  U povodu održavanja znanstvenog skupa na nastavu Hrvatskog jezika osvrnula se Lahorka Plejić Poje u tekstu Hrvatski u školi – izazovi i prilike. Tekst je dostupan na poveznici: https://www.matica.hr/vijenac/740%20-%20742/hrvatski-u-skoli-izazovi-i-prilike-33439/.

 • Održan znanstveni skup Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta

  Znanstveni skup Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta održan je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1. i 2. srpnja 2022. Skup su organizirali Odsjek za kroatistiku i Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika Hrvatskog filološkog društva. U program skupa uvršteno je ukupno 39 izlaganja. Najviše je sudionika bilo sa Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovali…

 • Predstavljanje monografije Predmet: Hrvatski

  Uvod u znanstveno-stručni dio programa skupa Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta dao je doc. dr. sc. Davor Nikolić predstavljanjem monografije Predmet: Hrvatski. Davor Nikolić, inače jedan od recenzenata monografije, koncizno je predstavio publikaciju kritički se osvrnuvši na njezin sadržaj. Zahvaljujemo mu, kao i ostalim recenzentima: prof. dr. sc. Anti Beženu, akademkinji Miri…

 • Objavljeni su programski materijali skupa

 • Najava gostovanja izložbe u Dubrovniku

  Nakon Klovićevih dvora izložba o Hrvatskom bit će postavljena i u Dubrovniku! U sklopu programa jubilarnog pedesetog seminara Zagrebačke slavističke škole Ishodišta i dosezi: pedeset godina hrvatskih odjeka Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje u okviru znanstveno-stručnog dijela programa održat će predavanje o hrvatskom jeziku u školi. Predavanje je zamišljeno kao svojevrsni uvod u…