Zanemarujući nastavu materinskoga jezika zanemarujemo jednu od najvažnijih nastavnih aktivnosti. Nemojte misliti da pretjerujem kad kažem da se preko dobre nastave materinskoga jezika postaje i dobar fizičar i dobar kemičar i dobar povjesničar, a ne samo možda dobar literat.

——

Lj. Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, 1965.


  • Izlaganje o hrvatskim čitankama u prvoj polovici 20. stoljeća

    Na međunarodnom znanstvenom skupu Dani Mate Ujevića održanom 16. i 17. srpnja 2021. u Imotskom u organizaciji Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Matice hrvatske Ana Ćavar održala je pozvano predavanje „Od suvremene književne čitanke traži se da bude narodna“ – srednjoškolska nastava književnosti…

  • Izlaganje o Maruliću u srednjoškolskim čitankama

    Na znanstvenom skupu Coloquium Marulianum XXXI., koji je održan u Splitu 23. i 24. travnja, Lahorka Plejić Poje održala je izlaganje Marulić u gimnazijskim čitankama.

  • Paradigmatski modeli Hrvatskoga jezika

    Istraživanja nastavnog predmeta Hrvatski jezik, koja su počela u prvoj polovici 2019. godine, nastavljaju se u sklopu institucijskog projekta Filozofskog fakulteta Paradigmatski modeli Hrvatski jezika. Voditeljica projekta je Ana Ćavar.