PREDMET: HRVATSKI

Katalog


Urednice: Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje

Nakladnik: FF press

Sunakladnik: Hrvatski školski muzej

11/2021.

ISBN: 9789531759601

Broj stranica: 251

Cijena: 170 kn

Predmet: Hrvatski bavi se unutrašnjom i vanjskom poviješću
Hrvatskoga kao nastavnoga predmeta od sredine 19. stoljeća, kada se
uvodi u škole kao nastavni jezik, do početka 21. stoljeća. Koji su propisi
i zakoni regulirali nastavu, kako se sve predmet nazivao, kolika mu je
bila satnica, koji su se sadržaji poučavali i koji su udžbenici i priručnici
bili u upotrebi tijekom proteklih 170-ak godina, kako su se mijenjale
paradigme poučavanja, neka su od pitanja na koja odgovara četrdeset
i jedan prilog četrdesetak kroatista, pedagoga i povjesničara. U pet
cjelina (Prema Hrvatskom u školi, Od Mažuranićeva zakona 1874. do
sloma Austro-Ugarske Monarhije, Od završetka Prvog do kraja Drugog
svjetskog rata, Hrvatski do osamostaljenja 1991, Prema kurikulskom
sustavu), sa 168 ilustracija, katalog Predmet: Hrvatski, nastao uz
istoimenu izložbu koja se od 9. 11. 2021. do 16. 1. 2022. održava u
Galerija Klovićevi dvori, priručnik je koji daje uvid u složenu povijest
Hrvatskoga kao nastavnog predmeta od njegova nastanka do uvođenja nacionalnog obrazovnog kurikula.

Zanemarujući nastavu materinskoga jezika zanemarujemo jednu od najvažnijih nastavnih aktivnosti. Nemojte misliti da pretjerujem kad kažem da se preko dobre nastave materinskoga jezika postaje i dobar fizičar i dobar kemičar i dobar povjesničar, a ne samo možda dobar literat.

——

Lj. Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, 1965.

Sadržaj kataloga

1. Prema Hrvatskom u školi

Modernizacija osnovnog i srednjeg školstva u dugom 19.
stoljeću i uloga hrvatskog jezika (Vlasta Švoger i Dinko Župan)

Prosvjetom k slobodi: Školstvo i nastava hrvatskoga u
oblikovanju modernoga hrvatskoga nacionalnog identiteta
(Suzana Coha)

Hrvatski u nastavnim planovima i programima (Štefka Batinić)

Kratki povijesni pregled izobrazbe nastavnika hrvatskoga jezika (Vlado Pandžić)

Gramatike i rječnici do Mažuranićeva zakona 1874. (Anđela Frančić)

Kroatistički prinosi Ivana Filipovića (Ivan Marković)
Ilirska čitanka (Davor Dukić)

2. Od Mažuranićeva zakona 1874. do sloma Austro-Ugarske Monarhije

Počeci Hrvatskog u školi (Ana Ćavar)

Početnice u 19. stoljeću (Jadranka Nemeth-Jajić)

O pučkoškolskim čitankama do 1918. (Josipa Tomašić)

O gimnazijskim čitankama do 1918. (Lahorka Plejić Poje)

Usmena književnost u nastavi (Evelina Rudan)

Gramatike, pravopisi i nastava hrvatskoga od 1874. do 1918. (Anđela Frančić)

Staroslavenski iskon (Stjepan Damjanović)

Dva udžbenika stilistike (Krešimir Bagić)

Hrvatski u školama srednje Dalmacije (Josip Lasić)

3. Od završetka Prvog do kraja Drugog svjetskog rata

Početnice u 20. stoljeću (Jadranka Nemeth-Jajić)

Pravopisi i gramatike u školskoj uporabi od 1918. do 1945. (Bernardina Petrović)

Pučkoškolske čitanke od 1918. do 1945. (Dubravka Zima)

Čitanke za gimnazije, srednje i druge više škole od 1918. do 1945. (Dubravka Zima)

Četiri istarske jezične borbe 20. stoljeća. Hrvatski jezik u istarskim školama (Marko Ljubešić)

Prema metodici nastave hrvatskog jezika i književnosti (Ana Ćavar)

4. Hrvatski do osamostaljenja 1991.

Institucionalizacija metodike (Vesna Bjedov)

Nastavni jezik i ime predmeta u školama (1945–1990) (Krešimir Mićanović)

Naziv jezika u školskim knjigama i dokumentima od 1945. do 1991. (Igor Marko Gligorić i Iva Nazalević)

Poučavanje Hrvatskoga jezika do strukturalizma i nakon njega (Ivo Pranjković)

Gramatika i pravopis od Drugog svjetskog do Domovinskog rata (Dinka Pasini)

Udžbenici hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi od 1945. do 1991. (Jadranka Nemeth-Jajić)

Književna riječ, učenje o književnosti i jezično-izražajne aktivnosti u osnovnoškolskim čitankama 70-ih i 80-ih godina

O lektiri (Berislav Majhut)

Srednjoškolske čitanke od 1945. do 1990. (Zvonimir Glavaš)

5. Prema kurikulskom sustavu

Koncepcijski i sadržajni (dis)kontinuiteti u Hrvatskom jeziku (Ana Ćavar)

Jezikoslovno i jezično znanje u predmetu Hrvatski jezik (Zrinka Jelaska)

Pregled važnijih školskih gramatika i pravopisa do 2006. (Marko Alerić)

Hrvatski jezik u prvim četirima razredima osnovne škole nakon 1991. (Katarina Aladrović Slovaček)

Udžbenici Hrvatskoga jezika za predmetnu nastavu od 1991. do 2011. (Tamara Gazdić-Alerić)

Razvojni put jezičnoga izražavanja u nastavnim planovima i programima za Hrvatski jezik u osnovnoj školi u drugoj polovici 20. i na početku 21. stoljeća (Karol Visinko)

Srednjoškolski udžbenici hrvatskoga jezika na razmeđi tisućljećâ (1991–2011) (Bernardina Petrović)

Nastava književnosti u višim razredima osnovne škole od 1991. do HNOS-a (Mila Pandžić)

Književnost u gimnazijskom programu od 1991. do 2011. (Emica Calogjera Rogić)

Trajna veza filma i učenja (Tomislav Šakić)