Katalog – staro

Predmet: Hrvatski

Urednice: Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje

Nakladnik: FF press

Sunakladnik: Hrvatski školski muzej

11/2021.

ISBN: 9789531759601

Broj stranica: 251

Cijena: 170 kn

Predmet: Hrvatski bavi se unutrašnjom i vanjskom poviješću Hrvatskoga kao nastavnoga predmeta od sredine 19. stoljeća, kada se uvodi u škole kao nastavni jezik, do početka 21. stoljeća. Koji su propisi i zakoni regulirali nastavu, kako se sve predmet nazivao, kolika mu je bila satnica, koji su se sadržaji poučavali i koji su udžbenici i priručnici bili u upotrebi tijekom proteklih 170-ak godina, kako su se mijenjale paradigme poučavanja, neka su od pitanja na koja odgovara četrdeset i jedan prilog četrdesetak kroatista, pedagoga i povjesničara. U pet cjelina (Prema Hrvatskom u školi, Od Mažuranićeva zakona 1874. do sloma Austro-Ugarske Monarhije, Od završetka Prvog do kraja Drugog svjetskog rata, Hrvatski do osamostaljenja 1991, Prema kurikulskom sustavu), sa 168 ilustracija, katalog Predmet: Hrvatski, nastao uz istoimenu izložbu koja se od 9. 11. 2021. do 16. 1. 2022. održava u Galerija Klovićevi dvori,  priručnik je koji daje uvid u složenu povijest Hrvatskoga kao nastavnog predmeta od njegova nastanka do uvođenja nacionalnog obrazovnog kurikula.      

Sadržaj kataloga

1. Prema Hrvatskom u školi

Modernizacija osnovnog i srednjeg školstva u dugom 19. stoljeću i uloga hrvatskog jezika (Vlasta Švoger i Dinko Župan)

Prosvjetom k slobodi: Školstvo i nastava hrvatskoga u oblikovanju modernoga hrvatskoga nacionalnog identiteta (Suzana Coha)

Hrvatski u nastavnim planovima i programima (Štefka Batinić)

Kratki povijesni pregled izobrazbe nastavnika hrvatskoga jezika (Vlado Pandžić)

Gramatike i rječnici do Mažuranićeva zakona 1874. (Anđela Frančić)

Kroatistički prinosi Ivana Filipovića (Ivan Marković)

Ilirska čitanka (Davor Dukić)

2. Od Mažuranićeva zakona 1874. do sloma

Austro-Ugarske Monarhije

Počeci Hrvatskog u školi (Ana Ćavar)

Početnice u 19. stoljeću (Jadranka Nemeth-Jajić)

O pučkoškolskim čitankama do 1918. (Josipa Tomašić)

O gimnazijskim čitankama do 1918. (Lahorka Plejić Poje)

Usmena književnost u nastavi (Evelina Rudan)

Gramatike, pravopisi i nastava hrvatskoga od 1874. do 1918. (Anđela Frančić)

Staroslavenski iskon (Stjepan Damjanović)

Dva udžbenika stilistike (Krešimir Bagić)

Hrvatski u školama srednje Dalmacije (Josip Lasić)

3. Od završetka Prvog do kraja Drugog svjetskog rata

Početnice u 20. stoljeću (Jadranka Nemeth-Jajić)

Pravopisi i gramatike u školskoj uporabi od 1918. do 1945. (Bernardina Petrović)

Pučkoškolske čitanke od 1918. do 1945. (Dubravka Zima)

Čitanke za gimnazije, srednje i druge više škole od 1918. do 1945. (Dubravka Zima)

Četiri istarske jezične borbe 20. stoljeća. Hrvatski jezik u istarskim školama (Marko Ljubešić)

Prema metodici nastave hrvatskog jezika i književnosti (Ana Ćavar)

4. Hrvatski do osamostaljenja 1991.

Institucionalizacija metodike (Vesna Bjedov)

Nastavni jezik i ime predmeta u školama (1945–1990) (Krešimir Mićanović)

Naziv jezika u školskim knjigama i dokumentima od 1945. do 1991. (Igor Marko Gligorić i Iva Nazalević)

Poučavanje Hrvatskoga jezika do strukturalizma i nakon njega (Ivo Pranjković)

Gramatika i pravopis od Drugog svjetskog do Domovinskog rata (Dinka Pasini)

Udžbenici hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi od 1945. do 1991. (Jadranka Nemeth-Jajić)

Književna riječ, učenje o književnosti i jezično-izražajne aktivnosti u osnovnoškolskim čitankama 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća (Karol Visinko)

O lektiri (Berislav Majhut)

Srednjoškolske čitanke od 1945. do 1990. (Zvonimir Glavaš)

5. Prema kurikulskom sustavu

Koncepcijski i sadržajni (dis)kontinuiteti u Hrvatskom jeziku (Ana Ćavar)

Jezikoslovno i jezično znanje u predmetu Hrvatski jezik (Zrinka Jelaska)

Pregled važnijih školskih gramatika i pravopisa do 2006. (Marko Alerić)

Hrvatski jezik u prvim četirima razredima osnovne škole nakon 1991. (Katarina Aladrović Slovaček)

Udžbenici Hrvatskoga jezika za predmetnu nastavu od 1991. do 2011. (Tamara Gazdić-Alerić)

Razvojni put jezičnoga izražavanja u nastavnim planovima i programima za Hrvatski jezik u osnovnoj školi u drugoj polovici 20. i na početku 21. stoljeća (Karol Visinko)

Srednjoškolski udžbenici hrvatskoga jezika na razmeđi tisućljećâ (1991–2011) (Bernardina Petrović)

Nastava književnosti u višim razredima osnovne škole od 1991. do HNOS-a (Mila Pandžić)

Književnost u gimnazijskom programu od 1991. do 2011. (Emica Calogjera Rogić)

Trajna veza filma i učenja (Tomislav Šakić)