PARADIGMATSKI MODELI HRVATSKOG JEZIKA

Hrvatski jezik: povijest i
uloge nastavnog predmeta

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1. i 2. srpnja 2022.


Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskog filološkog društva

U vremenu u kojemu smo zaokupljeni reformom obrazovanja i
promjenom odgojno-obrazovne paradigme kao i temama poput
krize čitanja, knjige i funkcionalne pismenosti otvara se potreba da
se preispitaju dosadašnje uloge, učinci i dosezi nastave materinskog
hrvatskog jezika u školi. Hrvatski jezik već je više od stoljeća i pol
nastavni predmet koji uz pouku iz jezika i književnosti uključuje
raznolike sadržaje i brojne druge zadaće te nerijetko ima formativno
značenje. Usprkos golemoj važnosti i ulogama koje je nastavni predmet
imao od sredine 19. stoljeća njegova je povijest prilično slabo istražena.
Stoga je ovaj skup poticaj na istraživanje vanjske i unutarnje povijest
Hrvatskog kao nastavnoga predmeta, njegova razvoja i usložnjavanja,
sadržaja i metoda, kao i odgojno-obrazovnog, kulturnog i društvenog
značenja koje je Hrvatski jezik imao od uvođenja u škole do danas.
Cilj je skupa istražiti i rasvijetliti različite aspekte nastave hrvatskog kao
materinskog jezika od polovine 19. stoljeća, kada se on uvodi u škole i
kao nastavni jezik i kao nastavni predmet.
Raspon istraživačkih tema obuhvaća široko područje: povijest
nastavnog predmeta Hrvatski jezik u kontekstu povijesti školstva;
Hrvatski jezik u školi – politički, ideološki i društveni konteksti
od sredine 19. stoljeća do danas; Hrvatski kao nastavni predmet,
nacionalni identitet i kulturno pamćenje; odnos Hrvatskog kao
nastavnog predmeta i filologije; jezični i jezikoslovni sadržaji u nastavi;
književni sadržaji u nastavi; poetika, stilistika, teorija književnosti i
povijest književnosti u nastavi Hrvatskog jezika; izvannastavni sadržaji:
literarne, dramske i novinarske družine; školski časopisi; smotre i
natjecanja iz Hrvatskog jezika i njihova odgojno-obrazovna uloga;
matura iz Hrvatskog jezika i njezine koncepcije; mediji, medijska
kultura i medijska pismenost u Hrvatskom jeziku; protometodičke i
metodičke paradigme; modeli nastavničkog obrazovanja; udžbenici,
čitanke, pravopisi, gramatike i ostali priručnici za poučavanje hrvatskog
kao materinskog jezika.

Predsjednica Organizacijskog odbora
Doc. dr. sc. Ana Ćavar

Organizacijski odbor:
Izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje

Izv. prof. dr. sc. Suzana Coha
Akademik Stjepan Damjanović
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
Prof. dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. u miru
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan
Doc. dr. sc. Josipa Tomašić, tajnica