PREDMET: HRVATSKI

Otvorenje

Etnografski muzej, žitnica Rupe, Dubrovnik, 26. 8. 2022. – 27. 9. 2022.

Izložba “Predmet: Hrvatski” bavi se različitim aspektima nastave hrvatskoga kao materinskog jezika, osvjetljujući njegovu vanjsku i unutrašnju povijest. Prikazani su i različiti segmenti života nastavnoga predmeta u hrvatskim školama, od njegova uvođenja do najnovije reforme, zakoni, školski dokumenti, udžbenici i priručnici kao i nastavna sredstva u različitim etapama njihova razvoja, od pera i tinte do filma, učeničke školske zadaće, svjedodžbe. Na izložbi koja je otvorena u sklopu 50. seminara za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole posjetitelji se mogu vratiti u prošlost i sjesti u školske klupe u kakvima su sjedili učenici u učionicama prije više od sto godina, a oni koji su skloniji suvremenoj tehnologiji mogu se poigrati i svoje znanje provjeriti i nadopuniti različitim digitalnim interaktivnim sadržajima.


Foto: Dubrovački muzeji

Jezik nije okamenina. On nije skup pravila. Nije, dakle, gramatika. Jezik je djelovanje, činjenje, stvaranje.

——

S. Ljubunčić, Materinski jezik u našim narodnim školama, 1933.