SKUP

Hrvatski jezik: povijest i
uloge nastavnog predmeta

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1. i 2. srpnja 2022.


Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Odjel za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskog filološkog društva

U vremenu u kojemu smo zaokupljeni reformom obrazovanja i
promjenom odgojno-obrazovne paradigme kao i temama poput
krize čitanja, knjige i funkcionalne pismenosti otvara se potreba da
se preispitaju dosadašnje uloge, učinci i dosezi nastave materinskog
hrvatskog jezika u školi. Hrvatski jezik već je više od stoljeća i pol
nastavni predmet koji uz pouku iz jezika i književnosti uključuje
raznolike sadržaje i brojne druge zadaće te nerijetko ima formativno
značenje. Usprkos golemoj važnosti i ulogama koje je nastavni predmet
imao od sredine 19. stoljeća njegova je povijest prilično slabo istražena.
Stoga je ovaj skup poticaj na istraživanje vanjske i unutarnje povijest
Hrvatskog kao nastavnoga predmeta, njegova razvoja i usložnjavanja,
sadržaja i metoda, kao i odgojno-obrazovnog, kulturnog i društvenog
značenja koje je Hrvatski jezik imao od uvođenja u škole do danas.
Cilj je skupa istražiti i rasvijetliti različite aspekte nastave hrvatskog kao
materinskog jezika od polovine 19. stoljeća, kada se on uvodi u škole i
kao nastavni jezik i kao nastavni predmet.
Raspon istraživačkih tema obuhvaća široko područje: povijest
nastavnog predmeta Hrvatski jezik u kontekstu povijesti školstva;
Hrvatski jezik u školi – politički, ideološki i društveni konteksti
od sredine 19. stoljeća do danas; Hrvatski kao nastavni predmet,
nacionalni identitet i kulturno pamćenje; odnos Hrvatskog kao
nastavnog predmeta i filologije; jezični i jezikoslovni sadržaji u nastavi;
književni sadržaji u nastavi; poetika, stilistika, teorija književnosti i
povijest književnosti u nastavi Hrvatskog jezika; izvannastavni sadržaji:
literarne, dramske i novinarske družine; školski časopisi; smotre i
natjecanja iz Hrvatskog jezika i njihova odgojno-obrazovna uloga;
matura iz Hrvatskog jezika i njezine koncepcije; mediji, medijska
kultura i medijska pismenost u Hrvatskom jeziku; protometodičke i
metodičke paradigme; modeli nastavničkog obrazovanja; udžbenici,
čitanke, pravopisi, gramatike i ostali priručnici za poučavanje hrvatskog
kao materinskog jezika.

Predsjednice Organizacijskog odbora
doc. dr. sc. Ana Ćavar
izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje

Organizacijski odbor:
Izv. prof. dr. sc. Suzana Coha
Akademik Stjepan Damjanović
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
Prof. dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. u miru
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan
Doc. dr. sc. Josipa Tomašić, tajnica

Ako nas je bilo što moglo iznenaditi, iznenadio nas je stupanj petrifikacije ideja i pogleda u našem školstvu. Ni u jednoj se stvaralačkoj domeni ne govori toliko o reformama, a baš u toj domeni postojeće strukture kao da su posve imune od svega što se događa oko njih.

——

Z. Črnja, Mjesto i položaj hrvatske književnosti u nastavnim programima za škole drugog stupnja i za gimnazije. Rasprava, 1971.