Za učenike srednjih škola

Čemu služe e-Škole digitalni obrazovni sadržaji? Učenicima olakšavaju učenje, a nastavnicima omogućuju da zainteresiraju učenike za gradivo u online okruženju. Zahvaljujući multimediji, interakciji, simulaciji i vizualizaciji sadržaji su životniji, brže se i lakše uče. Ukratko, cilj je e-Škole DOS-a potaknuti učenje u online obliku  na inovativan, učinkovit, motivirajuć i učeniku prilagođen način.

 

*za svaki termin prijavljuje se jedan razred, a prijavu obavlja nastavnik
*maksimalan broj polaznika po terminu (ukljućujući i nastavnika) je 26
*polaznici na raspolaganju imaju trinaest tableta Google Chromebook

 

Prijave su zatvorene.