Između pedagogije i znanosti o književnosti – gimnazijske čitanke i lektira u dijakronijskoj perspektivi

Istraživanja nastavnog predmeta Hrvatski jezik nastavljaju se u sklopu institucijskog projekta Filozofskog fakulteta Između pedagogije i znanosti o književnosti – gimnazijske čitanke i lektira u dijakronijskoj perspektivi. Voditeljica projekta je Lahorka Plejić Poje.