Okrugli stol Hrvatski jezik – materinski i ini

Okrugli stol Hrvatski jezik – materinski i ini organiziran je u sklopu programa kojim je novogradiška gimnazija obilježila 105. godinu postojanja. Uz Miru Gavrana, Zrinku Jelasku, Moranu Plavac, sudjelovale su i Lahorka Plejić Poje i Ana Ćavar. Razgovor je moderirala Andrea Divić.