Izlaganje o hrvatskim čitankama u prvoj polovici 20. stoljeća

Na međunarodnom znanstvenom skupu Dani Mate Ujevića održanom 16. i 17. srpnja 2021. u Imotskom u organizaciji Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“, Lekiskografskog zavoda Miroslav Krleža, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Matice hrvatske Ana Ćavar održala je pozvano predavanje „Od suvremene književne čitanke traži se da bude narodna“ – srednjoškolska nastava književnosti od Vodnika do Ujevića.